ALGEMENE VOORWAARDE

Versturen:
We kunnen het ook met TNT opsturen (alleen binnen Nederland).
Voor de eilanden zal een naheffing komen i.v.m. Transportkosten.
Klein Obbink behoudt het recht een aankoop te annuleren en of verzendtkosten bij te vragen i.v.m. niet correct vermelde verzendkosten.(bv als de lengte van product langer is als een meter of het gewicht afwijkt van het gewicht wat in ons systeem is aangegeven)
Retouren :
Dit dient u binnen 8 werkdagen te melden
kosten van retour sturen zijn voor de koper
Nadat het artikel door ons is gecontroleerd krijgt u uw geld worden terug gestord. (artikelen moeten in orginele verpakking en in goede staat zijn) we houden het recht het artikel niet retour te nemen *
* Bij geen retour name krijgt u een factuur voor verzendkosten om het u weer op te struren, nadat u dat bedrag voledig heeft overgemaakt sturen wij het artikel na uw op.
Wij zullen hiervoor dan een goede rede hebben en deze ook met uw comuniseren.
Reparaties
Algemene voorwaarden
klein obbink algemene verkoopvoorwaarden zijn op al onze verkopen van toepassing.
De voorwaarde zijn bij klein obbink opvraagbaar en via de site
.
Overmacht
Naast het geen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop klein obbink geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van de verplichtingen van klein obbink in redelijkheid niet kan worden verlangd.
Prijzen
De verkoopprijs luidt in euro's inclusief btw maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en exclusief eventuele verzend- of bezorgkosten.
De verkoopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de in de vestigingen van Klein Obbink aangeboden producten zijn gehecht, dan wel op of boven het schap waar de betreffende producten door Klein Obbink zijn geplaatst.
Producten die niet individueel zijn geprijsd, worden geacht geëtaleerd te zijn bij de prijskaarten van het betreffende product.
Prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, daarvan kan de consument geen nakoming eisen.
type fouten voorbehouden
Eigendomsrecht
Klein Obbink blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Klein Obbink, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.
Betaling
De klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering, met dien verstande dat producten die vanuit het vestigingsmagazijn worden geleverd, voorafgaand bij de kassa moeten worden betaald, voordat de betreffende producten  mag worden meegenomen
Betaling dient in contanten, pinbetaling, of bancair plaats te vinden, tenzij voorafgaand anders schriftelijk is overeen gekomen. Betaling per creditcard is niet
Bestelling via site gelden betalen vooraf
Huisnummer en naamborden geldt een minimale aanbetaling van de 1/2 van het aankoop bedrag.
Bezorging
Desgewenst kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van Klein Obbink.
We bezorgen alleen in postcodegebied 7036 t/m 7048 (Tegen vergoeding)
Voor bezorging van producten kunnen bezorgkosten door Klein obbink in rekening worden gebracht aan de klant.
Voordat de bezorging van de producten plaatsvindt, dient de klant de gegevens op de aankoopfactuur te controleren (naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer). Indien de gegevens niet juist zijn, moet de klant direct contact opnemen met de logistieke afdeling Klein     Obbink waar het product is gekocht om de gegevens te wijzigen.
Retour, ruilen
De klant kan bij de vestiging van Klein Obbinkt aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden.
Retournering van een bij Klein Obbink gekocht product tegen restitutie van de koopprijs is mogelijk binnen Acht dagen na aankoop. Klein Obbink is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs te honoreren, indien de klant binnen Acht dagen na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. De klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen.
b. Het product dient aangekocht te zijn bij Klein Obbink
c. Het product moet compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt.
d. Het product is ongebruikt.
Uitgesloten van retour en omruiling zijn:
Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan - in de breedste zin van het woord door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft Klein Obbink het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag.
Tegoedbonnen kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. Voor een eventueel restbedrag na verzilvering van een tegoedbon, ontvangt de klant een nieuwe tegoedbon.
Garantie algemeen
Klein Obbink houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor garantie.
De klant kan alleen garantie claimen bij Klein Obbink met geldig kassabon (factuur)
Kassabon/Factuur is het geldig garantiebon.
Klein Obbink is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin.
Indien tijdens het onderzoek blijkt dat getracht is het product te herstellen door derden,is garantie uitgesloten behalve als het een voorlopige en noodzakelijke voorziening betreft, waarbij de noodzaak ter beoordeling van Klein Obbink is.
Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op garantie.
Na de garantieperiode maar tijdens de economische levensduur van een product, moet de klant kunnen aantonen dat een product non-conform is en het product juist is gebruikt.
We behouden het recht om een aankoop te weigeren (als niet geplaats te beschouwen)
U bent altijd in de gelegenheid om artikelen bij ons in de winkel te komen ruilen / terug brengen of ter garantie aan te bieden. Als u het product via een andere wijze wilt vervoeren zijn de kosten altijd voor de klant.

Nieuwsbrief