prymaxx brandblusser

Wij hebben even uw hulp nodig vanwege het navolgende:

 

Onze leverancier heeft enkele meldingen binnen gekregen dat de sprayblussers aan de onderzijde kunnen “uitbollen”.

Ze zijn zo vloeistofdicht dat bij een drukverhoging bv. door de temperatuur de bodem zou kunnen “uitbollen”.

Het uitbollen is “normaal” om meer ruimte te krijgen, echter vinden wij dit onacceptabel en willen daar geen enkel kwaliteitsrisico mee lopen.

Zou u de aan u en uw klanten geleverde blussers even kort willen (laten) controleren?

 

Mocht er één “uitbollen”, herkenbaar aan de rand (binnen de cirkel op bijgaande foto),  spuit dan even kort met de blusser om de overdruk weg te laten en geef dit alstublieft aan ons door zodat we ze kunnen omruilen. Excuses voor het mogelijke ongemak maar wij willen te allen tijde instaan voor de beste kwaliteit.  

 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.